เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ธนิศิริ คลินิก มีการรักษาโดยใช้การแพทย์แผนไทย ธรรมชาติบำบัด การแพทย์องค์รวม ยาสมุนไพร หัตถการต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผลงานของเรา

ผลงานที่ขายดีที่สุดของเรา

อ.พท.ป.ธนิสร ศรีวานิชภูมิ

ประธานกรรมการเครือธนิศิริ

  • ผู้ประกอบการ ธนิศิริ คลินิก
  • อาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทย
  • นายกสมาคมสื่อการแพทย์แผนไทยและสุขภาพ

อ.พท.ป.ธนภณ ลิมปอารยะกุล

ประธานฝ่ายวิชาการเครือธนิศิริ

  • แพทย์ในเครือธนิศิริ คลินิก
  • อาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทย
  • ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมสื่อการแพทย์แผนไทยและสุขภาพ

ทีมงานของเรา